Welkom bij KRT

85 jaar Klein Rotterdams Toneel

2016 is het jaar geweest waarop KRT deze mijlpaal heeft bereikt. Op bijzondere wijze: met oud en nieuw, met veel levendigheid in de vereniging. Met Henk Derksen die voor de oprichting Katholiek Rotterdams Toneel al de wereld zag.

Verenigingsleven is niet meer een vanzelfsprekendheid. En toch is KRT springlevend, met nieuwe jonge spelers, met ervaren spelers. Een lekker nest. En al zo lang…

2016 is OOK het jaar geweest dat KRT de gezelschapsprijs en de publieksprijs won op het Amateur Theater Festival Rotterdam.

En nu? KRT waagt zich aan een nog niet ontgonnen gebied: BEWEGINGSTHEATER.

Blijf kijken en volg KRT.

Maatwerk is verlaten…

Maatwerk

Na decennia lang te hebben mogen gerepeteerd in theater Maatwerk, is daar op 1 januari 2017 een einde aan gekomen. De spelers van theater Maatwerk zijn overgegaan naar het Rotterdams Centrum voor Theater. Het knusse theater is door stichting Pameyer verkocht.
Hoeveel voorstellingen KRT in Maatwerk heeft gemaakt is niet meer terug te halen, maar het zullen er zeker 20 zijn..

’t Fundament is betrokken…

't Fundament

Voor KRT als een geschenk uit de hemel had theater ’t Kapelletje besloten om een repetitieruimte te gaan creëren nabij het theater. Er is knetterhard gewerkt om de ruimte om te vormen tot een aangename repetitie ruimte. Per 1 maart is KRT in ’t Fundament getrokken.

PERSBERICHT 10 juni 1988:

KRT WORDT KLEIN

Klein Rotterdams Toneel is de nieuwe naam van toneelvereniging KRT. Vanaf de oprichting op 25 februari 1931 heette de vereniging voluit Katholiek Rotterdams Toneel. Omdat het katholieke karakter in de loop van de jaren geheel is verdwenen besloten de leden tot een naamsverandering. De roepnaam blijft echter KRT.

Gedeelte notariele acte 1988: "Toen KRT 57 jaar geleden werd opgericht moesten de leden van onbesproken gedrag zijn en bovendien  'de Roomskatholieke godsdienst belijden'. Een geestelijk adviseur of moderator diende er op toe te zien dat  'het zuiver katholieke karakter' behouden bleef."

In 2009 kwam de grootste dwaling ten tonele in het stuk ‘Zadelpijn’. Een kardinaal met een rol en een Paus op het toilet.

Voorstellen:

Klein Rotterdams Toneel is als een van de oudste toneelverenigingen te Rotterdam een levendige vereniging die vanaf 1931 jaarlijks voorstellingen heeft gemaakt. In de beginjaren soms wel vier stukken per jaar. Een enorme productiviteit. De laatste jaren kenmerken zich door elk jaar 1 grote productie en een kleinere gespeeld op festivals als het Amateur Theater Festival Rotterdam, voorheen het Eenakterfestival.

Contact

Voor informatie, vragen of opmerkingen: info@kleinrotterdamstoneel.nl